O nás

web_logo

Domácí hospic Andělů strážných je název projektu Oblastní charity Pardubice, od roku 2019 částečně  spolufinancovaného z Evropské unie prostřednictvím dotace Ministerstva zdravotnictví v rámci Programu podpory  mobilní specializované paliativní péče. Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření poskytování paliativní péče v našem  regionu. Organizačně spadá pod holické středisko Domácí zdravotní péče Oblastní Charity Pardubice. 

 

Co je Domácí hospicová péče?

Domácí hospicová péče je zdravotně - sociální službou Oblastní charity Pardubice. Poskytuje paliativní péči pacientům, kteří chtějí závěr svého života strávit ve svém prostředí mezi svými blízkými. 

Co je paliativní péče?

Podle Světové zdravotnické organizace je paliativní péče přístup zaměřený na zkvalitnění života pacientů a jejich blízkých, kteří se potýkají s problémy spojené s život ohrožující nemocí. Pomocí včasného rozpoznání a přesného vyhodnocení se věnuje prevenci a úlevě od bolesti a dalším problémům v rovině tělesné, duševní i duchovní. Paliativní péče je poskytovaná multioborovým týmem a je založena na chápání umírání jako přirozeného procesu. Tím, že podporuje kvalitu života, pomáhá paliativní péče příznivě ovlivňovat průběh onemocnění.

Komu jsou naše služby určené?

Služby poskytujeme pacientům, kterým jejich ošetřující lékař hospicovou péči doporučil. Další podmínkou je, že rodina je schopna zajistit celodenní péči.

Kde službu poskytujeme?

Domácí hospic Andělů strážných působí na  Holickou a  částečně i v okresech Chrudim a Rychnov nad Kněžnou (Kostelecko); orientační mapa zde

Druhé středisko Domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice dále působí na Pardubicku,  Přeloučsku a v západní části Chrudimska; orientační mapa zde.

Kolik naše služby stojí?

Od klientů nevybíráme žádné poplatky. Platí se jen za případné zapůjčení kompenzačních pomůcek a využití dalších zpoplatněných služeb Oblastní charity Pardubice.

V čem se liší Domácí hospicová péče od Domácí zdravotní péče?

Zdravotní péči sestřičky poskytují maximálně do dvaceti kilometrů od střediska. Podle indikace praktického lékaře jsou dostupné 24h denně/7 dní v týdnu, pokud to předepíše ošetřující lékař. K paliativním pacientům jezdí specializované zdravotní sestry až 30 km, mimo běžnou pracovní dobu jsou kdykoliv k dispozici podle aktuální potřeby pacienta. Kromě sestřiček pacienta navštěvují i naši lékaři v čele se specialistou v oboru paliatrie, dále pak psychosociální pracovník a duchovní, který v případě potřeby nabízí podporu i pozůstalým.  

 

Náš tým

Kontakty