Péči poskytujeme prostřednictvím dvou středisek. Územní působnost vyznačena v mapách:

HOLICE PARDUBICE

Domácí hospic Andělů strážných

středisko Holice

Kontakt:

Markéta Vašková

vrchní sestra

775 296 830

c8Fu5f56LTprRb~lWinBUe6aY.kmb

Odborný garant:

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., paliatr

Působnost střediska Holice:

Po dohodě a dle organizačních možností poskytujeme péči i mimo vyznačenou oblast.

Domácí hospicová péče Pardubice

středisko Pardubice

Kontakt:

Veronika Pilcová

staniční sestra

734 435 166

civvT~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj

Odborný garant:

doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., paliatr

Působnost střediska Pardubice:

Po dohodě a dle organizačních možností poskytujeme péči i mimo vyznačenou oblast.

Ambulance paliativní medicíny

 středisko Holice

Kontakt a objednání:

Markéta Vašková

775 296 830

vaskova@charitapardubice.cz

Vedoucí lékař:

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

AMBULANCE

středa 10 - 16 hodin

TERÉNNÍ SLUŽBA

po dohodě