Náš tým

 

Team 2020

 

Lékaři

„Hlavním cílem hospicové péče je podpořit nejvyšší možnou kvalitu závěrečné fáze života nemocného s nevyléčitelnou chorobou. Na jedné straně tato péče nenabízí falešnou naději na uzdravení, ale na druhé straně se rozhodně nesnaží závěr života urychlit. Zahrnuje péči o fyzickou, psychickou, sociální a duchovní stránku nemocného a jeho rodiny s respektem k jejich osobním a náboženským hodnotám a zvyklostem. Právě rodina je přitom nedílnou součásti každodenní náročné péče o svého blízkého. Úkolem lékařů se speciálním vzděláváním v tomto oboru je v maximální možné míře ulevit od bolesti a dalších obtíží, které nemoc doprovázejí a v případě potřeby spolupracovat s ošetřujícími a praktickými lékaři pacienta. Nezbytná je komunikace s celým týmem tak, aby byl naplněn společný cíl.“

                                                           MUDr. Tomáš Kučera, primář
MUDr. Petra Cibereová
MUDr. Michaela Švorcová

 

Koordinátor paliativní péče, psychosociální poradenství, duchovní péče

„Jsem zde pro to, abych Vám byl k dispozici a poradil, jak zvládat některé problémy, které doprovázení vážně nemocného přinášejí, a zprostředkovával komunikaci mezi Vámi a naším týmem. Jako sociální pracovník Vám mohu pomoci s vyřízením příspěvku na péči nebo nabídnout pomoc naší pečovatelské služby nebo zprostředkovat odbornou psychologickou pomoc. Jako duchovní zastávám názor, že každý člověk má svůj spirituální život a jsem připravený hovořit o duchovních otázkách a potřebách, které s sebou blízkost smrti vlastní i blízkých přirozeně přináší. Rád Vám také pomohu oslovit duchovního náboženské tradice, která je Vám blízká." 

                                                                                                                                                      Miloš Mrázek, Th. D.

 Zdravotní sestry

„Náš zdravotnický tým poskytuje profesionální péči, jejíž cílem je maximálně zmírnit bolesti a další strádání v závěru života. Naším cílem je, aby pacient mohl tento čas prožít důstojně mezi svými blízkými bez zbytečného utrpení. Jsme připraveny být Vám k dispozici, když to bude situace vyžadovat.”

                                                                                                                                                            Markéta Vašková, vrchní sestra 
                                                                                                                                              Jana Nechvílová, staniční sestra
      Milena Fabiánová, Zuzana Spáčilová 

Rodina

I Vy jste součástí našeho týmu. Bez Vás nemůžeme naši péči poskytovat. Vy jste ti, kteří pacientovi umožňují, aby závěr jeho života byl co nejkvalitnější a nejdůstojnější. 

 

Brožura ke stažení zde.

 

Kontakt

O nás

 

Středisko Domácí hospicové péče pro Pardubicko, Chrudimsko (západ) a Přeloučsko: zde