Náš tým

 

Lékaři

Hlavním cílem hospicové péče je podpořit nejvyšší možnou kvalitu závěrečné fáze života nemocného s nevyléčitelnou chorobou. Na jedné straně tato péče nenabízí falešnou naději na uzdravení, ale na druhé straně se rozhodně nesnaží závěr života urychlit. Zahrnuje péči o fyzickou, psychickou, sociální a duchovní stránku nemocného a jeho rodiny s respektem k jejich osobním a náboženským hodnotám a zvyklostem. Právě rodina je přitom nedílnou součásti každodenní náročné péče o svého blízkého. Úkolem lékařů se speciálním vzděláváním v tomto oboru je v maximální možné míře ulevit od bolesti a dalších obtíží, které nemoc doprovázejí a v případě potřeby spolupracovat s ošetřujícími a praktickými lékaři pacienta. Nezbytná je komunikace s celým týmem tak, aby byl naplněn společný cíl.

                                                           MUDr. Tomáš Kučera, primář
MUDr. Petra Cibereová
MUDr. Michaela Švorcová
MuDr. Barbora Červíčková

 

Zdravotní sestry

Sestřičky poskytují profesionální zdravotní péči včetně asistencí lékařům. Cílem je maximálně zmírnit bolesti a další strádání v závěru života. Naším přáním je, aby pacient mohl tento čas prožít důstojně mezi svými blízkými a bez zbytečného utrpení. Přijedme k Vám domů, poradíme telefonicky. Budeme se snažit Vám být oporou v těžké životní situaci. Úzce spolupracujeme se všemi členy našeho týmu.

Markéta Vašková, vrchní sestra
                                                                                                               Jana Nechvílová, staniční sestra
                               Milena Fabiánová, Petra Kovaříčková a Zuzana Spáčilová, paliativní sestry

 

Psycholog - psychoterapeut
Foto 1

V týmu poskytuji jako externí pracovník psychickou podporu při péči, ošetřování a doprovázení všem členům rodiny a zároveň oporu ve smutku a truchlení, aby ve svém zármutku nezůstal nikdo osamocen. Myslím si, že stejnou pozornost je potřeba věnovat i dětem, aby ani jejich otázky a trápení nezůstali bez odpovědí.

Mgr. Petr Hammerlindl

Sociální pracovník

V týmu působím jako externí sociální pracovník a právník. Usiluji o to, aby pacient, jeho blízcí a ostatní členové týmu měli oporu nejenom v rovině čistě lidské, ale i sociální a právní. Důležitou složkou pomoci je také duchovní rozměr a humor. Jsem rád, že mohu využít moje zkušenosti advokáta.

Mgr. Stanislav Hykyš

Rodina

I vy jste součástí našeho týmu. Bez vás nemůžeme naši péči poskytovat. Vy jste ti, kteří pacientovi umožňují, aby závěr jeho života byl co nejkvalitnější a nejdůstojnější. 

 

 

Kontakt

O nás

 

Středisko Domácí hospicové péče pro Pardubicko, Chrudimsko (západ) a Přeloučsko: zde