Jak můžete pomoci

Paliativní péče Domácího hospice Andělů strážných je hrazená ze zdravotního pojištění, dotací a z výnosů veřejné sbírky. Od pacientů se nevybírají žádné poplatky. Zpoplatněné je pouze zapůjčení kompenzačních pomůcek a případné poskytování pečovatelské služby.

Podpořit nás můžete peněžním darem:

  • Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: Fiobanka, a.s., 2300796054/2010
  • Prostřednictvím Darujme.cz

 

Podpořit nás můžete i jinak: