Bez Vaší pomoci to nejde

 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat

Vícezdrojové financování služeb Oblastní charity Pardubice by se neobešlo bez pomoci velkorysých dárců. Velice si vážíme každé pomoci bez ohledu na její finanční hodnotu, každá koruna pomáhá, každý byť malý příspěvek pomůže v péči o ty, kteří to nejvíce potřebují. S darovanými prostředky nakládáme co nejhospodárněji.

Náš cíl je společný - pomoci co největšímu okruhu lidí, vždy se zřetelem na konkrétní lidský osud, individualitu.

Chcete o naší práci vědět více?

Ředitelka Marie Hubálková a Tadeáš Kouřil se Vám rádi budou osobně věnovat.

Tadeáš Kouřil

Tel.: 737 488 753
fundraiser, péče o dárce 

 

QR platba Hospic

Rychlý dar pomocí QR kódu na Sbírkové konto Oblastní charity Pardubice na podporu Domácího hospice 2300796054/2010 Fiobanka, a. s.

 Podpora Domácí hospicové péče

Podpora Domácí hospicové péče

Domácí hospic Andělů strážných je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Více než 80 % si přeje umřít doma v kruhu nejbližších, skutečnost je spíše obrácená: 60 % lidí umírá v nemocnicích, 20 % v zařízeních pro seniory.

Domácí hospic:

  • paliativní péče o nevyléčitelně nemocné v prostředí domova
  • umožňuje trávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti mezi blízkými
  • dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • multidisciplinární tým poskytuje lékařskou, ošetřovatelskou, psychosociální a duchovní péči
    k dispozici Odlehčovací služby Červánky (terénní a pobytové)

Domácí hospicová péče je pacientům poskytována zdarma. Činnost je hrazená ze zdravotního pojištění, dotací, z výnosů veřejné sbírky a sponzorskými dary. Zpoplatněny jsou pouze případné další charitní služby - pečovatelská služba, odlehčovací služby a půjčovna pomůcek.

Vice o Domácí hospicové péči na hospicpardubice.cz

DAROVAT

Nové středisko Domácího hospice, Paliativní ambulance a dalších služeb Charity

Nové středisko Domácího hospice, Paliativní ambulance a dalších služeb Charity

Denně pečujeme prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb o stovky klientů a pacientů v domácím prostředí. S narůstajícím objemem péče a počtem kolegyň a kolegů v terénních službách nutně musíme vybudovat nové zázemí pro Domácí hospic, Ambulanci paliativní medicíny, Pečovatelskou službu a Osobní asistenci.

V tuto chvíli se „tísní“ spolu s Domácí zdravotní péčí, Půjčovnou kompenzačních pomůcek a „technicko-hospodářskými kolegy a kolegyněmi“ v malém rodinném domě, který provozu vyhovoval naposledy v devadesátých letech.

 

DAROVAT