Akce

Holický paliativní den - změna termínu
22. dubna 2020 Akce

Holický paliativní den - změna termínu

Aktuálně: Paliativní kongres v Holicích, původně plánovaný na poslední květnový týden, se uskuteční 3. prosince 2020. Registrace stále probíhá. 

Holický paliativní den
28. února 2020 Akce

Holický paliativní den

Domácí hospic Andělů strážných, tedy holické středisko Domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice, pořádá poslední květnový pátek odbornou konferenci. Jejím hlavním cílem je představení různých forem paliativní péče v regionu především odborné veřejnosti. Chce tak zvýšit informovanost o tom, jaké možnosti mají lidé s nevyléčitelným onemocněním i jejich blízcí, kteří je v této životní fázi doprovázejí. Včasné zahájení paliativní péče, která se vedle tělesné zaměřuje i na psychickou, sociální i duchovní stránku člověka, je důležité pro zvýšení kvality života v jeho závěrečné fázi. Kongres chce také přispět ke spolupráci zdravotníků a nezdravotnických pracovníků v různých oblastech péče o vážně nemocné. Ukáže-li se to potřebným, organizátoři by rádi v takových setkáváních pokračovali i v dalších letech.

Adventní věnce pro Domácí hospic
28. října 2019 Oblastní charita Pardubice

Adventní věnce pro Domácí hospic

 I letos Vás rádi přivítáme na společném vyrábění Adventních věnců pro Domácí hospicovou péči.

Pouť za nemocné a trpící 2019
1. října 2019 Akce

Pouť za nemocné a trpící 2019

V sobotu 28. září Oblastní charita Pardubice spolu s Farní charitou Chrudim pořádala v rámci Dne Charity Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící na poutní místo Chlumek v Luži. Nejzdatnější pěší a cyklističtí poutníci urazili 32 kilometrů dlouhou cestu, poutníkům se dostalo požehnání na cestu v Pardubicích i Chrudimi. Pro zájemce byl vypraven také autobus a pouť byla završena mší svatou v zaplněném kostele Panny Marie Pomocné, kterou celebroval Otec Václav Čunek spolu s Otci Tomášem Kvasničkou a Janem Linhartem. Poutníky přivítala ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková a ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek.

Akce Budky pro domácí hospic pomáhá umírajícím i přírodě
30. září 2019 Akce

Akce Budky pro domácí hospic pomáhá umírajícím i přírodě

Oblastní charita Pardubice děkuje všem, kteří se zapojili do akce Budky pro domácí hospic . Výtěžek prodeje ptačích budek vyrobených dobrovolníky je určený na podporu mobilní paliativní péče Oblastní charity Pardubice.