Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 10: Období truchlení
18. března 2021 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 10: Období truchlení

Truchlení je aktivní proces vyrovnávání se s novou situací, kdy se pozůstalý musí naučit žít bez milovaného člověka. Zasahuje rovinu tělesnou, duševní, emocionální, duchovní i sociální. Ačkoliv existují prožitky zármutku, které mají obecný charakter (např. počáteční šok, smutek a hněv), každý truchlí svým vlastním způsobem a individuální je i doba, jak dlouho bude toto období trvat.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 9: Když přijde smrt
2. března 2021 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 9: Když přijde smrt

Zařizování všeho potřebného po úmrtí vašeho blízkého je emoční zátěž, která se objeví v době, kdy máte nejméně sil jasně přemýšlet o tom, co je třeba dělat. Proto je dobré připravit se co nejvíce předem, abyste mohli čas věnovat zarmoucené rodině a netrápit se organizačními detaily. Možná, že i váš blízký učinil nějaké kroky či vyjádřil přání, což vám také může situaci ulehčit. Pro jiné je příliš obtížné dělat si takovéto přípravy předem nebo jim to připadá nemístné. Nejsou žádné správné a nesprávné způsoby, jak postupovat. Je to věc velmi osobní a každý člověk tomu přistupuje svým vlastním způsobem.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 8: Příznaky blížící se smrti
18. ledna 2021 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 8: Příznaky blížící se smrti

Když je člověk blízko smrti, odehrávají se v jeho těle změny. Budete-li vědět, co očekávat, budete klidnější a více připraveni na to, co přijde. Je dobré mít na paměti, že jde o normální proces, a není tedy třeba panikařit a volat rychlou záchrannou službu. Dopředu se od praktického lékaře nebo pracovníků domácí zdravotní či hospicové služby informujte, jakou pomoc můžete v posledních dnech života vašeho blízkého očekávat. 

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 7: Poslední dny života
15. července 2020 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 7: Poslední dny života

V souvislosti s postupným ochabováním tělesných funkcí dochází v posledních dnech života ke zřejmým změnám v prožívání a chování. Na co je třeba se připravit?

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 6: Úprava domácího prostředí
28. ledna 2020 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 6: Úprava domácího prostředí

Když se o někoho doma staráte, je potřeba přemýšlet nad místem, kde s vašim blízkým budete trávit nejvíce času. Pracovníci domácí péče vám mohou poradit, jaké úpravy je ve vašem domě nebo bytě vhodné udělat.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 5: Duchovní potřeby
13. prosince 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 5: Duchovní potřeby

Vedle tělesných, duševních a sociálních mají lidé i potřeby duchovní, ať už se hlásí k nějaké konkrétní náboženské tradici, nebo ne. Pro někoho je jádrem duchovního života vztah k Bohu, pro jiné spiritualita spočívá v tom, jak sami sebe vnímají ve vztahu ke druhým, zemi nebo celému vesmíru. Rozdíly v chápání duchovní reality jsou mezi jednotlivými duchovními směry, ale i v rámci jednoho konkrétního náboženství se lidé mohou lišit v tom, jaký vztah k duchovnímu světu zaujímají, nebo jak se duchovně ke světu vztahují. Z tohoto důvodu jsou spirituální potřeby někdy zřejmé více, jindy méně.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 4: Komunikace s dětmi
12. listopadu 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 4: Komunikace s dětmi

Děti rozumí nemoci, umírání a smrti odlišným způsobem úměrně svému věku. V komunikaci s vašimi dětmi vám mohou pomoci vhodné publikace nebo konzultace s profesionálem, který vám pomůže porozumět tomu, jak různě staré děti nemoc a smrt chápou. Důležité je umožnit všem dětem porozumět tomu, co se děle, ptát se a vyjadřovat své emoce.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 3: Jak hovořit s nemocným a o nemocném
30. října 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 3: Jak hovořit s nemocným a o nemocném

Komunikace s nemocným        Komunikace v rodině        Komunikace s týmem domácí péče     Komunikace s návštěvami    

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 2: Pečujte i o sebe sama
8. října 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 2: Pečujte i o sebe sama

Péče o blízkého člověka, jenž trpí postupující nevyléčitelnou nemocí, může přinášet obohacení, avšak může být rovněž vyčerpávající fyzickou i psychickou zátěží. Často je nemožné odhadnout, jak dlouho péči budete poskytovat. Je proto třeba dbát na to, abyste pečoval či pečovala i o sebe. Tím, že dbáte na sebe, budete moci poskytovat péči i vašemu drahému.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 1: Jak se vyrovnat s nastalou situací
9. srpna 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 1: Jak se vyrovnat s nastalou situací

Sdělení, že někdo z vašich blízkých trpí progresivním život ohrožujícím onemocněním, je pro každého v jeho životě zlomovým momentem. Nějaký čas a značné úsilí se vynaloží na vyrovnání se s tím, co bude následovat. Pro každého zúčastněného je to náročná situace, v níž  prožívá šok, změnu, pocit ztráty a nejistoty, úzkost, strach i očekávání.