PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 4: Komunikace s dětmi
12. listopadu 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 4: Komunikace s dětmi

Děti rozumí nemoci, umírání a smrti odlišným způsobem úměrně svému věku. V komunikaci s vašimi dětmi vám mohou pomoci vhodné publikace nebo konzultace s profesionálem, který vám pomůže porozumět tomu, jak různě staré děti nemoc a smrt chápou. Důležité je umožnit všem dětem porozumět tomu, co se děle, ptát se a vyjadřovat své emoce.

Předchozí části:
Jak se vyrovnat s nastalou situací
Pečujte i o sebesama
Jak hovořit s nemocným a o nemocném
Komunikace s dětmi
Duchovní potřeby

 

  • Zjistěte si, čemu již děti rozumějí a co vědí.
  • Říkejte jim pravdu a nesnažte se je „ušetřit“ toho, aby věděli, že někdo, koho mají rády, umírá. Děti možná nerozumí, co se doma děje, nicméně vnímají a cítí napětí, stres, úzkost, smutek i to, že před nimi dospělí něco skrývají.
  • Děti dokáží být v zátěžových situacích překvapivě silné a přizpůsobivé, pokud je jim dovoleno se ptát, a vyjadřovat emoce, a pokud vidí, že se s nimi otevřeně mluví. Šeptání za zavřenými dveřmi je může povzbuzovat k fantaziím, které budou horší, než skutečnost.
  • Umožněte dětem zapojit se do společných aktivit s nemocným, ale nikdy je k tomu nenuťte. Stačí to navrhnout a pak to nechat na jejich uvážení.
  • Zvažte krátké návštěvy nemocného, zvláště se staršími dětmi.
  • O situaci, že je v rodině někdo vážně nemocný nebo umírající, informujte učitele vašeho dítěte.
  • Vyhraďte si čas, kdy si s dětmi budete číst, hrát, půjdete ven nebo prostě jen budete spolu.
  • Buďte konzistentní a dodržujte řád chodu domácnosti.
  • Existují výborné knihy, které děti citlivým způsobem seznamují s tématem vážné nemoci, umírání, smrti, truchlení a ztráty (v češtině zvláště zde).

Pokračování: Duchovní potřeby

Z knihy A Caregiver´s Guide, Ottawa: Military and Hospitaller Order of St. Lazarus a Canadian Hospice Palliative Care Assotiation, 2014. s. 21. Přeloženo (s drobnými úpravami) a publikováno s laskavým svolením původního vydavatele. Překlad a doprovodné foto -mm-.

 

Miloš Mrázek Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora
Tel.: 730 812 217 E-mail: 8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb