PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 2: Pečujte i o sebe sama

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 2: Pečujte i o sebe sama

Péče o blízkého člověka, jenž trpí postupující nevyléčitelnou nemocí, může přinášet obohacení, avšak může být rovněž vyčerpávající fyzickou i psychickou zátěží. Často je nemožné odhadnout, jak dlouho péči budete poskytovat. Je proto třeba dbát na to, abyste pečoval či pečovala i o sebe. Tím, že dbáte na sebe, budete moci poskytovat péči i vašemu drahému.

Předchozí část:

Jak se vyrovnat s nastalou situací

Když se staráte o druhého, snadno odkládáte nebo zapomínáte na péči o sebe sama. Je však třeba dbát na vaše základní potřeby, jako je zdravé stravování, dopřání si dostatku odpočinku, cvičení a hledání emocionální podpory. Snažte se najít způsob, jak pracovní zátěž zmírnit a požádejte o pomoc příbuzné nebo přátele. Zjistěte si, jaké služby jsou ve vašem okolí dostupné, a využívejte je. Máte-li nějaké potíže nebo obavy, vyhledejte pomoc odborníka v daném oboru (lékař, právník, finanční poradce apod.). Je třeba být realistický a znát meze toho, co považujete za únosné, a toho, jakou pomoc sám nebo sama můžete přijmout.

Abyste se udrželi v co nejzdravějším stavu,  

 • dbejte na vydatnou stravu a jezte pravidelně, i když zakoušíte únavu a máte mnoho práce,
 • můžete si navíc uvařené porce uchovávat v mrazničce,
 • zásobujte se zdravými svačinkami (ovoce, sýr, jogurt, arašídová pomazánka a celozrnné sušenky apod.) na dobu, kdy budete příliš zaneprázdněn nebo zaneprázdněna, ale přesto budete potřebovat zdravě jíst,
 • udělejte si čas na pohybové aktivity – chůze, plavání, cyklistika (skutečná nebo jen na rotopedu),
 • nevynechávejte plánované návštěvy u vašeho lékaře,
 • pokuste se spánek naplánovat podle toho, jak spí ten, o něhož pečujete,
 • pokud jste zaměstnaný nebo zaměstnaná, zvažte možnosti, jak můžete zůstat doma (dovolená, neschopenka, ošetřovné).

Co nám pomůže zvládat zátěž (coping skills)

Vaše péče je pro nevyléčitelně nemocného jistě neocenitelným darem, u vás si to však svou daň vybírá po stránce psychické i tělesné. Pocity zoufalství, smutku nebo hněvu a frustrace jsou zcela běžné, hodně však záleží na způsobu, jak tyto pocity zvládáte a vypořádáváte se s nimi.

Vždy je dobré mít na paměti tyto rady:

 • Požádejte o pomoc rodinu či přátele, pokud se zátěž zdá být neúnosná. Mohou vám pomoci např. s přípravou jídla či vám jiným způsobem ve vaši situaci odlehčit.
 • Pomoci vám může i to, když si na některé domácí práce (např. praní, úklid) sjednáte pomoc sociálních nebo komerčních služeb, které jsou ve vašem okolí dostupné.
 • Nedělejte si výčitky, když si „dáte pauzu“ tehdy, když to opravdu potřebujete. Pokuste se zaměřit i na něco jiného, než je nemoc a poskytování péče.
 • Pamatujte, že i ostatní se snaží situaci zvládat svým vlastním způsobem. Při případném stupňování napětí s druhými se pokuste na věci dívat z jejich úhlu pohledu.
 • Velké problémy se snažte rozložit na několik menších a řešte je postupně.
 • Stanovujte si realistické cíle a dělejte jen to, co jste schopni.
 • Vyhraďte si ve svém denním a týdenním programu čas i na další vaše blízké.

Jak zvládat emoce

Mnoho lidí v této situaci zakouší, že se u nich rychle střídají protichůdné emoce. Jeden den můžete mít dobrou náladu, další den se budete cítit mizerně. Čas od času můžete být smutní i rozzlobení. Můžete pociťovat růst vnitřní síly a odhodlanosti, pak se druhý den vzbudíte s pocity beznaděje a bezmocnosti. V zátěžovém období jsou pocity smutku, rozzlobení, obav, frustrace i úzkosti normální. Můžete pociťovat smutek z očekáváné smrti a ztráty toho, koho milujete, i zlost, že umírá. Je třeba vědět, že v takové situaci neexistuje žádný „správný způsob“, jak se v ní cítit.

 • Najděte si zdravý způsob uvolnění napětí a relaxace, např. intenzivním cvičením, bušením do polštáře nebo tím, že si někde o samotě (třeba v autě) prostě zakřičíte.
 • Pokud jste rozmrzlý nebo rozmrzelá, s někým si o vašich pocitech promluvte. „Vrbou“ vám může být někdo z rodiny, přítel i nějaký profesionál.
 • Zjistěte si, zda se vašem okolí neschází nějaká podpůrná skupina, kde byste mohl nebo mohla mluvit s lidmi v podobné situaci, kteří vám tak mohou více rozumět. Při hledání takové skupiny se můžete obrátit na nějakou psychologickou poradnu nebo na sociálního pracovníka domácí zdravotní péče.
 • Pokud máte problém péči vykonávat kvůli nějakým bolestným zkušenostem v rodinné historii, s někým si o tom promluvte.
 • Nezapomínejte na své záliby, které pro vás mají smysl, ať už jde o zahradničení, ruční práce, četbu, společenské aktivity nebo čas trávený s přáteli a rodinou.
 • Nemusíte se cítit provinile, když projevíte smysl pro humor úsměvem či smíchem, stejně jako se nemusíte stydět za pláč. Je dobré uvolnit napětí a snažit se o to, aby byl každý den co nejlepší.
 • Nakolik to jde, vyhýbejte se lidem, kvůli nimž se rozčilujete, a situacím, které vás frustrují.
 • Pomoci vám může i to, že si budete své myšlenky, pocity a zkušenosti zapisovat do deníku.
 • Praktikujte nějaké relaxační techniky.
 • Pochvalte se za cokoliv, co se vám při péči povedlo.

Pozor na vyhoření

Termín „vyhoření“ (angl. burnout) vyjadřuje vyčerpání fyzických a psychických sil. Dobře vystihuje to, jak se někdy můžete cítit. Vyhledejte odbornou pomoc, pokud se zjistíte, že se u vás objevují tyto příznaky:

 • Sílí myšlenky všeho nechat a vzdát se své zodpovědnosti.
 • Vaše aktivita se stává chaotická a bezhlavá.
 • Výrazně se změnil váš spánkový režim, spíte třeba i méně než tři hodiny.
 • Změnily se vaše stravovací návyky a váš úbytek na váze je větší než 5 kilogramů.
 • Jste velmi podrážděný nebo podrážděná a snadno se rozčílíte.
 • Často zapomínáte na některé důležité věci a nedokážete se soustředit.
 • Pro zvládání zátěže si vypomáháte většími dávkami alkoholu nebo léků, než obvykle.

Abyste se vyhnuli negativním důsledkům vyhoření, zvažte možnost oddechu a využití odlehčovacích služeb.

Potřeba oddychu a odlehčovací služby

Odlehčovací (respitní) služby nabízejí pomoc těm, kteří si potřebují na nějaký čas od náročné péče oddechnout a nabrat nové síly. Můžete si zajistit poskytování péče doma v době, kdy nebudete přítomen nebo přítomna, využít můžete i pobytových odlehčovacích služeb, jež jsou ve vašem okolí dostupné. Záleží na potřebách toho, o koho pečujete, a na možnostech vaší rodiny.

 • Požádejte přítele nebo někoho z rodiny, aby po nějakou dobu chodil k nemocnému častěji, a vy jste mohl nebo mohla odejít.
 • Sociální pracovník vám poradí s výběrem vhodné odlehčovací služby ve vašem okolí - terénní nebo pobytové. Odlehčovací lůžka obvykle nabízejí i hospice, které jsou na poskytování komfortu lidem s nevyléčitelnou nemocí zařízené.

Domácí péče vám může pomoci

 • tím, že bude k dispozici v noci, abyste se vyspal nebo vyspala (je-li ve vašem okolí taková služba dostupná),
 • s podáváním jídla a pití,
 • s polohováním na lůžku,
 • nebo jen tím, že je vám po ruce, abyste měl nebo měla čas na sebe.

Oddychněte si:

 • procházkami,
 • prací na zahradě,
 • sezením na dvorku,
 • obědem či večeří v restauraci s přáteli,
 • návštěvou kina,
 • tím, že jste jen tak někde na klidném místě.

Psychicky si můžete oddechnout:

 • meditací,
 • četbou,
 • poslechem hudby,
 • díváním se na televizi,
 • ručními pracemi,
 • povídáním s přáteli.

Duchovně můžete načerpat sílu:

 • chvilkami usebrání,
 • návštěvou bohoslužeb,
 • duchovním rozhovorem,
 • jinou duchovní aktivitou, která vám přináší klid.

Pokračování:

Jak hovořit s nemocným a o nemocném

Z knihy A Caregiver´s Guide, Ottawa: Military and Hospitaller Order of St. Lazarus a Canadian Hospice Palliative Care Assotiation, 2014. s. 11-15. Přeloženo (s drobnými úpravami) a publikováno s laskavým svolením původního vydavatele. Překlad a náhledové foto -mm-.

 

Miloš Mrázek Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora
Tel.: 730 812 217 E-mail: 8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb