Pro pečující

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 7: Poslední dny života
15. července 2020 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 7: Poslední dny života

V souvislosti s postupným ochabováním tělesných funkcí dochází v posledních dnech života ke zřejmým změnám v prožívání a chování. Na co je třeba se připravit?

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 6: Úprava domácího prostředí
28. ledna 2020 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 6: Úprava domácího prostředí

Když se o někoho doma staráte, je potřeba přemýšlet nad místem, kde s vašim blízkým budete trávit nejvíce času. Pracovníci domácí péče vám mohou poradit, jaké úpravy je ve vašem domě nebo bytě vhodné udělat.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 5: Duchovní potřeby
13. prosince 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 5: Duchovní potřeby

Vedle tělesných, duševních a sociálních mají lidé i potřeby duchovní, ať už se hlásí k nějaké konkrétní náboženské tradici, nebo ne. Pro někoho je jádrem duchovního života vztah k Bohu, pro jiné spiritualita spočívá v tom, jak sami sebe vnímají ve vztahu ke druhým, zemi nebo celému vesmíru. Rozdíly v chápání duchovní reality jsou mezi jednotlivými duchovními směry, ale i v rámci jednoho konkrétního náboženství se lidé mohou lišit v tom, jaký vztah k duchovnímu světu zaujímají, nebo jak se duchovně ke světu vztahují. Z tohoto důvodu jsou spirituální potřeby někdy zřejmé více, jindy méně.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 4: Komunikace s dětmi
12. listopadu 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 4: Komunikace s dětmi

Děti rozumí nemoci, umírání a smrti odlišným způsobem úměrně svému věku. V komunikaci s vašimi dětmi vám mohou pomoci vhodné publikace nebo konzultace s profesionálem, který vám pomůže porozumět tomu, jak různě staré děti nemoc a smrt chápou. Důležité je umožnit všem dětem porozumět tomu, co se děle, ptát se a vyjadřovat své emoce.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 3: Jak hovořit s nemocným a o nemocném
30. října 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 3: Jak hovořit s nemocným a o nemocném

Komunikace s nemocným        Komunikace v rodině        Komunikace s týmem domácí péče     Komunikace s návštěvami    

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 2: Pečujte i o sebe sama
8. října 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 2: Pečujte i o sebe sama

Péče o blízkého člověka, jenž trpí postupující nevyléčitelnou nemocí, může přinášet obohacení, avšak může být rovněž vyčerpávající fyzickou i psychickou zátěží. Často je nemožné odhadnout, jak dlouho péči budete poskytovat. Je proto třeba dbát na to, abyste pečoval či pečovala i o sebe. Tím, že dbáte na sebe, budete moci poskytovat péči i vašemu drahému.