PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 8: Příznaky blížící se smrti

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 8: Příznaky blížící se smrti

Když je člověk blízko smrti, odehrávají se v jeho těle změny. Budete-li vědět, co očekávat, budete klidnější a více připraveni na to, co přijde. Je dobré mít na paměti, že jde o normální proces, a není tedy třeba panikařit a volat rychlou záchrannou službu. Dopředu se od praktického lékaře nebo pracovníků domácí zdravotní či hospicové služby informujte, jakou pomoc můžete v posledních dnech života vašeho blízkého očekávat. 

Předchozí části:
Jak se vyrovnat s nastalou situací
Pečujte i o sebe sama
Jak hovořit s nemocným a o nemocném
Komunikace s dětmi
Duchovní potřeby
Úprava domácího prostředí
Poslední dny života

 

Symptomy umírání

 • Člověk nemá zájem přijímat jídlo ani tekutiny.
 • Pacient začíná mít větší potíže s dýcháním; dechy jsou slabší a rychlejší, nebo naopak pomalejší.
 • Periodicky se objevují chvíle, kdy pacient nedýchá vůbec.
 • Polykání je obtížnější.
 • Dochází k ucpávání hrdla, pacient může vydávat bublající či chrchlavé zvuky.
 • Tlukot srdce může být nepravidelný.
 • Nemocný může projevovat úzkost a neklid.
 • Může docházet k útlumu vědomí.
 • Pacient vydává malé množství velmi tmavé moči nebo vůbec žádnou.
 • Tělo pacienta postupně chladne, zvláště na rukou a nohou dochází k fialovému zbarvení.
 • Nemocný může přestat ovládat činnost střev a močového měchýře.

Jak můžete pomoci

I když zdá, že vás váš blízký, o něhož v závěrečné fázi jeho života pečujete, nevnímá, je pro něj vaše přítomnost stále přínosná.

 • Můžete jej jemnými dotyky ujišťovat o tom, že jste na blízku a že o něj pečujete.
 • Klidně a přirozeně na něj mluvte.
 • Pečujte o jeho pohodlí tím, že jej budete udržovat v suchu a jeho rty svlažovat nějakou mastí.
 • Pro ulehčení dýchání napolohujte lůžko či umírajícího (pomocí polštářů) tak, aby horní část jeho těla byla zvýšená.

Na co je třeba pamatovat

 • Může vám připadat, že se váš blízký kvůli obtížím s dýcháním a nepravidelnému tlukotu srdce trápí, ten se však přesto může cítit dobře.
 • Nikdy nenuťte k jídlu ani pití. Mohlo by to způsobit zalknutí a vdechnutí.
 • V posledních hodinách života je dobré využít všechny prostředky (léky, masáž, jemné dotyky) ke zmírnění bolesti a nepohodlí.
 • Pokud nemocný nemůže léky polknout, poraďte se s lékařem nebo sestrou o jiném způsobu podání. Je dobré připravit se na tuto situaci předem.
 • Úlevou mohou být i některé doporučené léčebné doplňky.
 • I když se zdá, že váš blízký spí nebo ztratil vědomí, stále může vnímat vaše slova a rozumět jim. Neříkejte nic, co byste nechtěli, aby slyšel, něbo co by jej mohlo ranit.

Pokračování: Když přijde smrt

Z knihy A Caregiver´s Guide, Ottawa: Military and Hospitaller Order of St. Lazarus a Canadian Hospice Palliative Care Assotiation, 2014. s. 116-117. Přeloženo (s drobnými úpravami) a publikováno s laskavým svolením původního vydavatele. Překlad a doprovodné foto -mm-.

Miloš Mrázek Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora, terénní odlehčovací služba
Tel.: 730 812 217 E-mail: 8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb