PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 9: Když přijde smrt

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 9: Když přijde smrt

Zařizování všeho potřebného po úmrtí vašeho blízkého je emoční zátěž, která se objeví v době, kdy máte nejméně sil jasně přemýšlet o tom, co je třeba dělat. Proto je dobré připravit se co nejvíce předem, abyste mohli čas věnovat zarmoucené rodině a netrápit se organizačními detaily. Možná, že i váš blízký učinil nějaké kroky či vyjádřil přání, což vám také může situaci ulehčit. Pro jiné je příliš obtížné dělat si takovéto přípravy předem nebo jim to připadá nemístné. Nejsou žádné správné a nesprávné způsoby, jak postupovat. Je to věc velmi osobní a každý člověk tomu přistupuje svým vlastním způsobem.

Předchozí části:

Jak se vyrovnat s nastalou situací
Pečujte i o sebe sama
Jak hovořit s nemocným a o nemocném
Komunikace s dětmi
Duchovní potřeby
Úprava domácího prostředí
Poslední dny života

Příznaky blížící se smrti

Příznaky smrtí

V okamžiku smrti se zastaví tělesné funkce

 • Ustanou veškeré reakce, zastaví se dech, nelze nahmatat tep.
 • Oči budou fixovány jedním směrem. Mohou být otevřené i zavřené.
 • Čelisti budou uvolněné a ústa půjdou snadnou otevřít.
 • Může dojít k výtokům z uvolněného močového měchýře nebo střev.

Co dělat, zemře-li člověk doma

Pokud dojde k úmrtí doma, můžete mít pocit, že je třeba urychleně jednat, ale není třeba pospíchat.

 • Je dobré si předem připravit si s praktickým lékařem či zdravotními sestrami domácí péče plán pro případ úmrtí. Obecně platí, že o úmrtí byste měli informovat praktického lékaře. Nemá-li ordinační hodiny, volejte zdravotní záchrannou službu – je třeba jim sdělit, že se jedná o očekávané úmrtí pacienta v terminálním stádiu závažné nemoci.
 • O úmrtí informujte sestřičky domácí péče.
 • Není třeba ihned volat pohřební službu. Možná se nejdříve budou chtít přijít rozloučit příbuzní nebo přátelé, kteří nebyli přítomní v okamžiku úmrtí.
 • Projevte pochopení každému, kdo by chtěl zesnulého jemně obejmout, pohladit nebo i omýt. To vše také patří k vyrovnání se s konečností smrti.
 • Sestřička domácí péče nebo pracovníci pohřební služby vám poradí, jak tělo vašeho blízkého připravit na převoz.

Jak v tuto ulehčit sobě i blízkým

Stále pamatujte, že není nutné spěchat.

 • Můžete zavolat duchovního, který by vám byl na blízku a vykonal příslušné obřady u lůžka zesnulého.
 • Rodina a přátelé se mohou shromáždit u svého blízkého, aby mu vyjádřili respekt chvílí s modlitbou, tichou vzpomínku či poděkováním (v tichosti nebo nahlas) za jeho život.
 • Gesto rozloučení v podobě obejmutí, polibku či duchovního znamení může pomoci zdůraznit význam této chvíle a zakončit ji.
 • Buďte v přítomnosti svých blízkých, pokud vám to přináší úlevu.
 • Dělejte to, co vás uklidňuje, např. pití teplého náboje či hluboké dýchání.
 • Buďte s vaším blízkým tak dlouho, jak chcete a dle toho, kolik času k rozloučení potřebujete.
 • Ne každý chce být přítomen v okamžiku, kdy tělo zesnulého odváží pohřební služba. Záleží na vás, kde v tu chvíli budete, doma nebo před domem.

Plánování posledního rozloučení předem

 • Pokud jste si předem vybrali pohřební službu a místo posledního rozloučení, pomůže vám to při zařizování potřebného v době po úmrtí.
 • Plánování předem vám umožní více se věnovat detailům příprav.
 • Můžete mít více prostoru pro výběr vhodné pohřební služby a pro finanční rozvahu.
 • Váš blízký se možná sám chce podílet a tomto plánování.
 • Některé rodiny se mohou dohodnout, že se se zesnulým rozloučí jinak než veřejným obřadem.

Co je třeba vzít v úvahu

Když vás blízký zemře, je třeba ihned pamatovat na tyto praktické detaily, z nichž některé můžete mít připravené předem.

 • Rodinní příslušníci a přátelé by měli být o smrti informováni. Může vám pomoci učinit si písemný seznam jmen a kontaktů. Promyslete, zda vám v tom může někdo pomoci.
 • Promyslete, zda můžete někoho pověřit obstaráním květin, tisku pozvánek na rodinné setkání apod.
 • Možná budete chtít dát napsat oznámení a nekrolog do novin nebo na internetové stránky. Bude dobré, když někoho požádáte o spolupráci, protože v době přirozeného stresu je snadné udělat chyby nebo na něco důležitého zapomenout.
 • Chcete-li, aby (třeba i v souladu s přáním zesnulého) lidé místo květin posílali příspěvky na charitu, je třeba vybrat kterou. V oznámení nebo v pozvánce na obřad pak už mohou být uvedeny pokyny, jak dar poskytnout.
 • Dělejte si záznamy o lidech, kteří poslali kondolenci nebo dar, abyste jim mohli později v klidnější době mohli poděkovat.

Plánování pohřbu

Pokud jste plánovali smuteční obřad předem, jste již možná rozhodnuti o konkrétní podobě obřadu. Pokud ne, pracovníci pohřební služby vám mohou při rozhodování pomoci.

 • Bude si muset ujasnit, jestli tělo vašeho blízkého bude uloženo do země, nebo zpopelněno.
 • Pakliže do země, máte k dispozici hrob?
 • Pokud půjde o kremaci, bude urna uložena do hrobu, uschována doma nebo bude popel rozptýlen?
 • Jakou podobu bude mít obřad? Půjde o rozloučení se v úzkém rodinném kruhu nebo chcete pozvat větší množství lidí? Nebo budete chtít pohřeb bez obřadu?
 • Kde se bude obřad konat – doma, v kostele, u hrobu, v krematoriu, ve smuteční síni?
 • Kdo bude obřad vést – duchovní, profesionál, někdo z rodiny či přátel? Kdo všechno by měl promluvit?
 • Budete chtít pořídit videozáznam obřadu?
 • Ať už vyberete jakoukoliv formu posledního rozloučení, vezměte v potaz možnosti smutečních hostů – kdy a jak budou moci přijet.

Příště: Období  truchlení

Z knihy A Caregiver´s Guide, Ottawa: Military and Hospitaller Order of St. Lazarus a Canadian Hospice Palliative Care Assotiation, 2014. s. 117-120. Přeloženo (s drobnými úpravami) a publikováno s laskavým svolením původního vydavatele. Překlad a ilustrační foto -mm-.

Miloš Mrázek Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora, terénní odlehčovací služba
Tel.: 730 812 217 E-mail: 8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb