Akce Budky pro domácí hospic pomáhá umírajícím i přírodě
30. září 2019 Akce

Akce Budky pro domácí hospic pomáhá umírajícím i přírodě

Oblastní charita Pardubice děkuje všem, kteří se zapojili do akce Budky pro domácí hospic . Výtěžek prodeje ptačích budek vyrobených dobrovolníky je určený na podporu mobilní paliativní péče Oblastní charity Pardubice. 

Koupí budky pomůžete nejet zvýšit dostupnost a kvalitu poskytované péče, ale rovněž i přírodě. Cena jedné budky je 500 Kč.  Děkujeme všem, kteří se na výrobě podíleli i těm, kteří si budku zakoupí. 

Miloš Mrázek Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora, terénní odlehčovací služba
Tel.: 730 812 217 E-mail: 8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb