Pouť za nemocné a trpící - pozvánka
6. září 2019 Akce

Pouť za nemocné a trpící - pozvánka

Oblastní charita Pardubice spolu s Farní charitou Chrudim V rámci Dne Charity pořádá pouť na Chlumek u Luže.

Pěší a cyklistická pouť bude završena mší svatou v kostele Panny Marie Pomocné na Chlumku u Luže v sobotu 28. září v 15 hodin. Po ní bude v místním rodinném centru následovat doprovodný program ve formě přátelského setkání s pohoštěním a zábavou pro děti. Na pouť jsou zváni všichni lidé dobré vůle, kteří chtějí svou účastí duchovně podpořit nemocné či jinak strádající příbuzné, přátele, známé.

Více informací a registrace zde.