Pouť za nemocné a trpící 2019
1. října 2019 Akce

Pouť za nemocné a trpící 2019

V sobotu 28. září Oblastní charita Pardubice spolu s Farní charitou Chrudim pořádala v rámci Dne Charity Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící na poutní místo Chlumek v Luži. Nejzdatnější pěší a cyklističtí poutníci urazili 32 kilometrů dlouhou cestu, poutníkům se dostalo požehnání na cestu v Pardubicích i Chrudimi. Pro zájemce byl vypraven také autobus a pouť byla završena mší svatou v zaplněném kostele Panny Marie Pomocné, kterou celebroval Otec Václav Čunek spolu s Otci Tomášem Kvasničkou a Janem Linhartem. Poutníky přivítala ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková a ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek.

Více informací, obrázky a video z pouti zde.

Foto: Jindřich Balous

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p