Aktuálně

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 5: Duchovní potřeby
13. prosince 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 5: Duchovní potřeby

Vedle tělesných, duševních a sociálních mají lidé i potřeby duchovní, ať už se hlásí k nějaké konkrétní náboženské tradici, nebo ne. Pro někoho je jádrem duchovního života vztah k Bohu, pro jiné spiritualita spočívá v tom, jak sami sebe vnímají ve vztahu ke druhým, zemi nebo celému vesmíru. Rozdíly v chápání duchovní reality jsou mezi jednotlivými duchovními směry, ale i v rámci jednoho konkrétního náboženství se lidé mohou lišit v tom, jaký vztah k duchovnímu světu zaujímají, nebo jak se duchovně ke světu vztahují. Z tohoto důvodu jsou spirituální potřeby někdy zřejmé více, jindy méně.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 4: Komunikace s dětmi
12. listopadu 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 4: Komunikace s dětmi

Děti rozumí nemoci, umírání a smrti odlišným způsobem úměrně svému věku. V komunikaci s vašimi dětmi vám mohou pomoci vhodné publikace nebo konzultace s profesionálem, který vám pomůže porozumět tomu, jak různě staré děti nemoc a smrt chápou. Důležité je umožnit všem dětem porozumět tomu, co se děle, ptát se a vyjadřovat své emoce.

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 3: Jak hovořit s nemocným a o nemocném
30. října 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 3: Jak hovořit s nemocným a o nemocném

Komunikace s nemocným        Komunikace v rodině        Komunikace s týmem domácí péče     Komunikace s návštěvami    

Adventní věnce pro Domácí hospic
28. října 2019 Oblastní charita Pardubice

Adventní věnce pro Domácí hospic

 I letos Vás rádi přivítáme na společném vyrábění Adventních věnců pro Domácí hospicovou péči.

Každý z nás je na cestě
15. října 2019 Blog

Každý z nás je na cestě

Každý z nás je na cestě, která se různě klikatí. Jdeme nahoru a potom dolů a pak jsme na křižovatce. Jedna cesta je úzká a druhá široká… 

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 2: Pečujte i o sebe sama
8. října 2019 Průvodce doprovázejícího

PRŮVODCE DOPROVÁZEJÍCÍHO 2: Pečujte i o sebe sama

Péče o blízkého člověka, jenž trpí postupující nevyléčitelnou nemocí, může přinášet obohacení, avšak může být rovněž vyčerpávající fyzickou i psychickou zátěží. Často je nemožné odhadnout, jak dlouho péči budete poskytovat. Je proto třeba dbát na to, abyste pečoval či pečovala i o sebe. Tím, že dbáte na sebe, budete moci poskytovat péči i vašemu drahému.

Pouť za nemocné a trpící 2019
1. října 2019 Akce

Pouť za nemocné a trpící 2019

V sobotu 28. září Oblastní charita Pardubice spolu s Farní charitou Chrudim pořádala v rámci Dne Charity Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící na poutní místo Chlumek v Luži. Nejzdatnější pěší a cyklističtí poutníci urazili 32 kilometrů dlouhou cestu, poutníkům se dostalo požehnání na cestu v Pardubicích i Chrudimi. Pro zájemce byl vypraven také autobus a pouť byla završena mší svatou v zaplněném kostele Panny Marie Pomocné, kterou celebroval Otec Václav Čunek spolu s Otci Tomášem Kvasničkou a Janem Linhartem. Poutníky přivítala ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková a ředitel Farní charity Chrudim Roman Pešek.

Akce Budky pro domácí hospic pomáhá umírajícím i přírodě
30. září 2019 Akce

Akce Budky pro domácí hospic pomáhá umírajícím i přírodě

Oblastní charita Pardubice děkuje všem, kteří se zapojili do akce Budky pro domácí hospic . Výtěžek prodeje ptačích budek vyrobených dobrovolníky je určený na podporu mobilní paliativní péče Oblastní charity Pardubice.