Andělé strážní v době koronavirové…
24. dubna 2020 Blog

Andělé strážní v době koronavirové…

Na koronavirus zemřely asi dvě stovky pacientů. Zapomnělo se na ostatní umírající? Nemluví se o jiných příčinách úmrtí?

Mobilní hospic Andělů strážných v Holicích poskytuje péči umírajícím a jejich rodinám do vzdálenosti 30 km. Specifikum této  služby je multidisciplinarita, která zahrnuje péči lékařů, sester, sociálního pracovníka, pečovatele a duchovního. V současné době poptáváme enormní zájem. Mnozí pečující zůstali doma. Snaží se v této nelehké době dosloužit svým blízkým. Stěžejním důvodem, dle jejich sdělení, je  všudypřítomný zákaz  návštěv v zařízeních, strach z nákazy a mnohdy i kapacitní důvody nemocnic.

Nechci se zabývat problematikou ochranných pomůcek a ani náročnou prací zdravotníků. Chci, aby se nezapomnělo, že mezi námi jsou i pacienti s terminálními onemocněními onkologickými, kardiologickými a neurologickými…Tito lidé také potřebují zdravotní péči, pochopení a doprovázení. Jejich strachem není onen zákeřný virus, nýbrž primární onemocnění. Nelze opomíjet a přehlížet potřeby těchto klientů. Oni si svoji nemoc nevybrali. Další  odsouvání ,, na později“ by mělo fatální následky. Nejde ani o smrt v pravém slova smyslu, ale spíš o to, jestli cesta k ní bude důstojná.

Stále se nám daří do hospice (dle indikačních kritérií) přijímat všechny pacienty. Každý člověk si zaslouží zemřít doma v kruhu svých nejbližších. Péče není jen o klienta, nýbrž o celou rodinu. Koronavirus  nastavil zrcadlo. Ukázal nám, jací ve skutečnosti jsme. Jestli se dokážeme sklonit, ubrat ze svého pohodlí a ještě více milovat ty, kteří celý život milovali nás. Láska je o oběti. Rodiny, se kterými jsem měla tu možnost být, mě přesvědčili o tom, že  hrdinové dnešních dnů opravdu existují…

Foto: OCHP

Související příspěvky: 

Domácí hospic v době pandemie aneb Co dobrého nám virus může přinést

Jiní budeme i my…

 

 

 

Markéta Vašková

vrchní sestra Domácího hospice Andělů strážných Holice
Tel.: 775 296 830 E-mail: c8Fu5f56LTprRb~lWinBUe6aY.kmb