Články a informace

 

                                                                           

Příspěvek na péči – základní informace
23. července 2019 Pro pečující

Příspěvek na péči – základní informace

Pokud se staráte o někoho, kdo je na vaší pomoci závislý, nebo využíváte i pečovatelskou službu některé registrované organizace, pomůže vám stát hradit náklady příspěvkem na péči. 

Umístění v programu „ČSOB pomáhá regionům“
16. července 2019 Akce

Umístění v programu „ČSOB pomáhá regionům“

Oblastní charitě Pardubice se podařilo prostřednictvím dárců umístit na druhém místě v programu ČSOB pomáhá regionům.  Díky tomu můžeme pořídit koncentrátor kyslíku pro klienty naší domácí hospicové péče. Všem dárcům děkujeme. 

Péče o ležícího pacienta - instruktážní video
28. června 2019 Pro pečující

Péče o ležícího pacienta - instruktážní video

Videonávod pro ty, kteří se připravují na péči o pacienta na lůžku. 

Proč domácí hospic?
13. června 2019 Blog

Proč domácí hospic?

Podle sociologických průzkumů si přibližně 80 % lidí přeje završit svůj život doma v kruhu svých blízkých, ale paradoxně jen 20 % umírajících je toto dopřáno. Ne vždy má člověk nebo jeho blízcí možnost toto ovlivnit, v mnoha případech to ovšem možné je. 

Reportáž České televize
1. března 2019 Naše péče

Reportáž České televize

„Ve dvou střediscích - Pardubicích a Holicích poskytujeme služby Domácí hospicové péče již více než 20 let s přirozenou snahou pomoci bližnímu v nouzi, bez okázalé publicity. V posledních letech si však stále více uvědomuji, že je nutné o službě umírajícím a jejich rodinám v přirozeném domácím prostředí veřejně mluvit. Přestože si 90 % lidí přeje zemřít doma, ve skutečnosti se toto přání splní sotva desetině z nich“ uvedla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice.